home Anasayfa

/

Vakfımız

/

Vakfımız Hakkında

Vakfımız Hakkında

Vakfımız

ANTALYA ÖĞRETİM VE EĞİTİM VAKFI
(ANTALYA VAKFI)

Vakfımız, 18 Kasım 1972 tarihinde Antalya Valiliği makamında bir araya gelen, başta Antalya İl Özel İdaresi adına Vali Hüseyin ÖĞÜTÇEN olmak üzere Antalya Belediyesi adına Avni TOLUNAY, Antalya Ticaret odası adına Kemal KINAY, Antalya Ticaret Borsası adına Kemal ŞAHİN,Antalya Yağ Sanayi A.Ş adına Nizamettin ÖZFIRAT,Aklar Kol.Şti. adına Enver AK, Ahmet Şevki ZAMAN ve Fikri ZAMAN Kol.Şti. adına Ahmet Şevki ZAMAN, Balcılar Kol Şti. adına Mehmet BALCI hükmü şahısları ile; Antalya eşrafından Enver A, Müzeyyen TUĞAYOĞLU, Sırrı TUĞAYOĞLU (Tüccar), Ömer Hakkı GÖKSOY (Tüccar), Süreyya ÜLGEN (Tüccar), Mehmet PIRILTI (Avukat Senatör), Adnan SELEKLER (Avukat), Aldemir KONUK (Çiftçi), Dr. Orhan GÖNEN (Hukukçu), Ahmet GÖNEN (Tüccar) hakiki şahısları tarafından Antalya 1.Noteri Cemal KARAKÖY'e Vakıf Resmi Senedi tanzim ve tasdik ettirilerek kurulmuş, Antalya 1.Hukuk Hakimliğinin 10.12.1973 gün ve E: 1973/240, K: 1973/41 sayılı kararı ile tescil edilerek tüzel kişilik kazanmıştır.

Tüzel kişiliğini kazanan Vakfımız çalışmalarına Vakıf Senedinin Geçici Maddesinde yer alan, Yüksek Mühendis Dr. Mustafa KÖSEOĞLU, Öğretmen Hüseyin DAĞTEKİN,Tüccar İbrahim KİREMİTÇİLER, Bankacı Münir BAŞKAN, Sarraf Süleyman PEKER, Doktor Adnan EKMEKÇİOĞLU, Tüccar Adnan BİLEYDİ, Hukukçu Dr. Orhan GÖNEN, Yüksek Mühendis Doç. Ahmet Nuri Yüksel'den oluşan Yönetim Kurulu ile başlamıştır. İlk Murakıplarımız ise Eczacı Feyyaz GÜR ile Tüccar Muzaffer BERBEROĞLU olmuşlardır.

Kurulduğu tarihten bugüne geçen 40 yıllık süreçte, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunundaki vakıflarla ilgili maddelerde yapılan değişikliklerde, yenilenen 5737 sayılı Vakıflar Kanununa ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce çıkarılan Yönetmelik Ve Genelgelere uyum sağlayabilmek, Vakıf amacına ulaşmada yapılan çalışmalar arasına eğitim hizmetini ilave edebilmek ve de gerekli güncellemeleri yapabilmek için, 29 Mart 2011 günü yapılan Vakıf Genel Kurulunda senet değişikliği yapılmıştır.Bu senet değişikliği ; Beyoğlu 25. Noterince tanzim ve tasdik edilerek Antalya 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/04/2012 gün E:2010/437 K:2012/182 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Vakıfımızın kuruluş amacı: Yüksek Öğrenimini yapan Antalyalı Öğrencilerin fikri ve bedeni gelişimlerinii eğitimlerini sağlamak , tecrübelerini arttırmaktır.

Vakıf, Resmi Senedinde yapılan değişiklikle birlikte bu amacına ulaşmak için;

-Öğrenci yurtları ve her seviyede eğitim ve öğretim kurum kuruluş işletme ve ortaklıklar kurar,kurulmuşlara iştirak eder, işletebilir,

-Öğrenim barınma ve geçim masraflarını karşılayamayan, maddi imkanları yetersiz fakat milli ve manevi değerlere sahip, kabiliyetli ve çalışkan üniversite, akademi,yüksekokul öğrencileri ile bu kurumların yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,başarılı eğitim süresince devam eden ve karşılıklı gözetilmeyen eğitim bursu verir.

-Öğrenim ve eğitimi teşvik edici mahiyette yüksek başarı , bilim, sanat ve fen edebiyat ödülleri verir.

-Muhtaç hasta öğrencilerin teşhis, tedavi ve ameliyat giderlerini temin eder.

Vakfımız amacı doğrultusunda, kurulduğu yıldan itibaren Antalya İl Özel İdaresine ait İstanbul Fatih ilçesi Koca Mustafa Paşa mahallesinde ki iki yurt binasını 1998 yılına kadar işletmiş öğrencilerin ikamet ve barınma ihtiyaçlarını karşılamış, aynı zamanda ihtiyaç sahibi Antalyalı başarılı Üniversite öğrencilerine eğitim bursu vermiştir.

1998 yılında o zamanın Valisi HÜSNÜ TUĞLU' nun başkanlığındaki İl Genel Meclisinin verdiği karar ile yurt binaları satılınca vakıf kesintisiz 25 yıl sürdüğü yurt işletme hizmetini bırakmak zorunda kalmış, yalnız burs hizmeti verir hale gelmiştir.

O günden bugüne Vakıfımız, burs hizmetini amacına ulaşmada ana konu yaparak, sağladığı tüm bağışları bursa dönüştürmüş ve artan bir ivme ile aralıksız burs vermeyi sürdürmüştür.40 yıllık geçmişe sahip Vakfımızdan yurt hizmeti ve/veya burs yardımı almış binlerce öğrencimiz; şimdilerde Ticaret de, Sanayi de ve diğer iş kollarında önemli yerlere gelmiş, işinin patronu, sanayici,yönetici,ilim adamı,Doktor,Mühendis,Ekonomist ve benzeri gibi değerli meslek sahibi olmuşlar, hatta Siyasete girerek, yerel ve ülke yönetimlerinde göreve talip olmuşlar, seçilerek Belediye Başkanı, Meclis Üyesi,Millet Vekili, Bakan olarak bölgemizi ve ülkemizin refahına, kalkınmasına, gelişmesine önemli katkılar sağlamışlardır.

Gelinen bu durum,Vakfımızın kuruluş amacına dönük çalışmalarının gurur verici bir neticesi ve moral kaynağıdır. Vakfımız, bu moralle hizmet vermeye devam edecek, İstanbul da yaşayan gönlü memleketinde olan, doğduğu hatta nüfusuna kayıtlı olduğu yeri asla unutmayan hayırsever, eğitim gönüllüsü kurucu üyelerin ve değerli hemşehlerin yapacağı ayni ve nakdi destekler ile ebedi yaşayacaktır.

Elbette,Vakfımızın burs taleplerinin tamamına cevap verebilmesi ve diğer önemli hizmetleri hakkı ile yerine getirebilmesi için başta Antalya İl Özel İdaresi olmak üzere tüm Tüzel kurucularımızın maddi ve manevi desteklerine ve de zamanın da vicdani yükümlülük belgesi imzalayarak burs desteği almış şimdilerde iş güç ve makam sahibi olmuş eski öğrencilerimizin yapacakları bağışlara bağışlara Vakfımızın daima ihtiyacı vardır.

Dolayısı ile, bugün için yalnız bağışlardan meydana gelen gelir kaynağımızın burs alarak dağıtımını yapabilmek için Vakıf İcra Komitesi burs talep başvurularında bulunan öğrencilerin gönderdiği 'Öğrenci Tanıtım Belgeleri' titizlikle incelemekte ve değerlendirmektedirler. Değerlendirme sonucu burs talebi uygun görülenler ile başarılı olan önceki burslu öğrencilerin toplamı o yılın burslu öğrenci sayısını oluşturmakta, buna göre de aylık burs bedeli her yıl tespit edilmektedir.

Yukarıda da belirtildiği gibi Vakfımızın gelir kaynaklarını ve varlıklarını arttırmak ve çeşitlendirmek düşüncesi ile, "Vakıf Kuruluş Amacına" yapılan ilavelerle her seviyede okul açmanın veya işletebilmenin önü açılmış herhangi bir engeli kalmamıştır. Dolayısıyla Vakfımız, bu hususta yatırım yapmak isteyen, projesi olan kurucu üyelerimizden,eski öğrencilerimizden, yatırımcı, kurum, kuruluş, ve bilim adamlarından gelebilecek tekliflere her zaman açıktır.